Vedic Art

Ord om Vedic Art
Vedic Art är att hitta sitt eget flöde för stunden, vårt eget uttryck.
Vi kan komma till en Vedic Art kurs utan att ha hållit i en pensel tidigare eller vi som målat i hela vårat liv.
Ofta upplever vi att vi själva utvecklas lika mycket som vårt måleri under resans gång.
Vedic Art är att skapa utan prestation och det finns ingen lärare som bedömer eller ställer krav. 
I vedic Art kan du aldrig göra fel - du kan bara göra annorlunda
Grunden i Veda menar att ALL kunskap finns inom oss...

Vedic Art för mig:
"Ganska snart förstod jag att Vedic Art inte bara är ett måleri. De 17 principer/steg vilka fungerar som vägledare i den kreativa processen är också länkade till livets egen rytm – rytmen bortom all prestation- och teknikkrav. Att måla enligt Vedic Art´s principer fungerar meditativt för själen och blir ett personligt och filosofiskt uttrycksmedel.

Som lärare i Vedic Art har jag möjligheten att förmedla den sanna känslan av att all skaparkraft finns inom oss själva. Jag vill dela med mig av ett fritt sätt att uttrycka sig på oavsett om jag målar med penslar, svampar eller händerna och det blir som en dans med tillfälligheterna. Vedic art är till för dig som aldrig hållit i en pensel tidigare eller för dig som målat i hela ditt liv. 
”Konst och liv hör ju ihop - det heter ju konsten att leva” – citerat av Curt Kjellman, grundaren av Vedic Art school"
    
            Katarina Svalberg
        Konstnär och lärare i Vedic Art

Så här beskrev en kursdeltagare sin första helg:
"Jisses. Jag trodde då aldrig att penseldrag och färgklickar skulle få skallen å gå i sådan spinn. Att måla något som kan representera så otroligt mycket för mig i mitt liv och som i någon annans ögon är helt omöjligt att förhålla sig till på något vis. 
Om livet var en målning där vi låter önskningar, drömmar och kärlek mm representeras av form, struktur, färg eller bara en punkt (som är starten på alla uttryck). Om resterande yta av vår bild fylls med svart som en symbol för de oönskade, motgångar, slentrian och annat som bara passerar genom livet så märker vi att oavsett hur mycket svart som målas så kommer alltid färgerna, formen och strukturen att finnas där. Även om det goda i livet färgas med svart kan man alltid se formen, strukturen eller färgen om man skrapar lite på den svarta ytan."
                            Johan Sjölund

VEDIC ART® found by artist Curt Källman
Fröet till Vedic Art® såddes för många år sedan då konstnären Curt Källman började sin inre resa för att hitta ett kravlöst sätt att uttrycka sig på målarduken.  Vedic Art är en metod och pedagogiskt förhållningsätt som uppfanns av den svenske konstnären Curt Källman (1938-2010). 
En viktig del av metoden är:
 “De 17 Vediska Principerna för konsten och livet” .  
Curt Källman fick namnen på dessa 17 Principer år 1974 av den kände Indiske meditationsläraren Maharishi Mahesh Yogi. De 17 Principerna, som ingår i Vedic Arts program, kommer ursprungligen från den indiska Veda filosofin. “De 17 principerna för livet och konsten” ingick det Vediska kulturarvet under flera tusen år. 
 Alla tolkningarna, övningarna och förhållningsätten utarbetade Curt själv under 1970-och 80-talet. . Principerna är uråldriga men metoden Vedic Art är modern. Curt Källman skapade också namnet Vedic Art. Vedic Art är en svensk metod och grundades formellt som en utbildning i Sverige år 1988. 
Ordet Vedic Art betyder “Kunskap om konst” eller “Kunskap om skapande”. Ordet “Veda” betyder “kunskap” på det indiska Sanskrit språket.
Vedic Art är en metod - ingen konststil!
Vedic Art kursverksamhet och Curts förhållningssätt är i större utsträckning inriktade på den skapande processen och mindre på måleriteknik och slutresultatet. Vedic Art är ingen speciell måleriteknik eller stil. 
Kommunikation kring vårt fokus på processen, livet, kravlöshet och personlig utveckling ger en tydlig bild och sann bild av Vedic Art som kan väcka nyfikenhet! /Johannes Källman 2016.04-12

Steg 1-4. Här hittar och utvecklar vi våra kreativa redskap som vi använder i skapandet. Vedic Art kravlösa, enkla och pedagogiska program introduceras.
Steg  5-14. Övningar som syftar till att se kopplingen mellan konsten och livet, utveckla våra skapande förmågor och hitta skaparglädjen! Kursen innehåller övningar från traditionell konstutbildning som är omarbetade av Curt Källman för att flytta fokus från planering och resultat till själva processen och nuet! Under denna del av kursen “öppnar vi upp seendet” för både delar och helhet i konsten och livet. Man har möjliget att måla både abstrakt och förställande!
Steg 15,16 och 17. Här går vi djupare in i konsten i relation till livet och personlig utveckling. Här kan vi också erfara alternativa sätt att avsluta våra projekt/målningar på ett sätt som tar bort prestationskrav och skapar inspiration inför kommande konst eller livsprojekt!  Att hitta och utveckla vårt eget uttryck i vår egen takt.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln

-