Qiandning med Ewa Linder

QI ANDNING

Qi andning innefattar olika rörelse och andningsövningar för att stimulera de inre organen samt våra olika känslor och fylla på med ny livsenergi,. Ki, chi eller qi är enligt Österländsk teori människans livsenergi. När denna energi kan flöda fritt i kroppen utan hämmande blockeringar, så är det en god grund för själslig, fysisk och mental hälsa samt styrka.

Övningarna handlar om att undanröja själsliga, kroppsliga och mentala blockeringar, hitta balansen mellan dina känslor och dina inre organ samt öva upp närvaro här och nu samt den mentala närvaron i kroppen, träna koordination, balans och styrka. Betoningen ligger inte på fysisk träning i gängse svettdrivande bemärkelse, utan det primära är att nå kontroll över Qi energin och lära sig styra den dit där den behövs. Genom kontroll över Qi kan extraordinära mentala, själsliga och fysiska krafter mobiliseras.

Qi andning bygger på teorierna om yin och yang, de fem elementen och meridiansystemet Qi andning är ett sätt att aktivera sina egna inre krafter för att förebygga och stärka den kroppsliga och själsliga balansen i största allmänhet. I gamla tider har Qi andning kallats "metoden att eliminera sjukdomar och förlänga livet".

Övningarna integrerar Yin/Yang förhållandet i kroppen och ser till att energin kan flöda fritt. När du uppnår balans mellan Yin och yang kommer din hälsa och ditt välbefinnande att öka dramatiskt och du upplever en livskvalitet som får dig att se på livet på ett nytt sätt. Motgångar blir utmaningar, ouppnåeliga drömmar blir möjliga, din självkänsla och ditt välbefinnande når oanade höjder. Med daglig träning lär du dig till och med att bromsa åldrandet.

Qi andning innebär manipulation av energiflödet i ens egen kropp med hjälp av olika övningar samt kontrollerad bukandning. Ett viktigt moment i Qi andning är att fokusera Qi till en punkt i buken strax nedanför naveln som betraktas som kroppens livscentrum. Området kallas dantien på kinesiska, hara på japanska.

Daglig Qi andning har även en rad fysiologiska effekter, bl.a. sänkt blodtryck och puls, minskad ämnesomsättning och syreförbrukning samt viss dämpning av nervsystemets aktivitet slutligen är den avsedd för att balansera kropp och själ.

Det är aldrig för sent att välja ett sätt att leva i balans och harmoni. Vi har alltid makt att själva förändra vårt tankesätt och vårt livsmönster.

Carpe Punktum EwaLi

-